Stand van zaken koplopers Passend Onderwijs 2008-2009: Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs

samenvatting

De centrale vraag die aan het onderzoek ten grondslag heeft gelegen, is hoe de koplopers werken aan versterking van de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen die extra zorg behoeven. Deze vraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen, die onder vier categorieën zijn geschaard. De viercategorieën vragen hebben betrekking op: het proces van de ontwikkeling van de regionale netwerken (bestuurlijke samenwerking tussen onderwijspartners en samenwerking onderwijs en zorg); inhoudelijke ontwikkelingen (één loket, integraal indiceren, onderwijscontinuüm); condities voor de invoering van passend onderwijs (professionalisering leerkrachten en financiering van de voorzieningen voor passend onderwijs) en creëen van draagvlak voor passend onderwijs onder leerkrachten en ouders.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeR. Pranger... [et al.]
organisatieIVA beleidsonderzoek en advies
plaatsTilburg
instellingIVA beleidsonderzoek en advies
pagina's171 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenpassend onderijs
themaonderwijs
publicatiepassend_onderwijs_2008-2009.pdf
datum invoer22-12-2009