Spoorboekje Handhavingsaanpak Wet werk en bijstand 2012

samenvatting

Op 11 oktober 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wwb en samenvoeging met de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer neemt naar verwachting medio december een besluit. Feitelijk is dan pas bekend of de veranderingen doorgaaan. Het streven van de regering is om de gewijzigde Wwb per 1 januari 2012 in te voeren. De gewijzigde Wwb heeft zowel ingrijpende gevolgen voor de klant als voor de missie, taak en bedrijfsvoering van de sociale dienst. Met dit Spoorboekje biedt het RCF Kenniscentrum Handhaving u handvatten om het handhavingsbeleid in uw gemeente adequaat in te richten. Preventie, toezicht en bestuurlijke- en strafrechtelijke handhaving dienen in samenhang de norm te bevestigen en naleving te stimuleren.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJan de Brouwer ; Henk van der Velde
organisatieRCF Kenniscentrum Handhaving
plaatsAlmelo
instellingRCF Kenniscentrum Handhaving
pagina's25 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWet werk en bijstand ; gemeentelijk beleid
themawet- en regelgeving
publicatiespoorboekje_handhavingsaanpak_Wet_werk_en_bijstand_2012.pdf
datum invoer20-12-2011