Sociale participatie van jonge mensen met een visuele beperking in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het regulier voortgezet onderwijs (RVO) en na het afronden van het VSO

samenvatting

Deze M-these beschrijft het onderzoek naar de sociale participatie van jongvolwassenen met een visuele beperking die altijd regulier onderwijs enerzijds en altijd speciaal onderwijs anderzijds hebben gevolgd. Ook beschrijft het de sociale participatie van adolescenten die op dit moment of kortgeleden het voortgezet speciaal onderwijs volgden. Er is al eerder onderzoek gedaan naar de psychosociale ontwikkeling van adolescenten met een visuele beperking. Hier zijn belangrijke aandachtspunten uit naar voren gekomen. Het is echter onduidelijk in hoeverre het huidige VSO reeds aandacht heeft voor deze punten. Daarnaast is het onduidelijk wat de samenhang is tussen onderwijsachtergronden en sociale participatie. Aangezien sociale participatie kan bijdragen aan het welbevinden van adolescenten is het van belang om te weten in hoeverre de opleidingsachtergrond (VSO of RVO) samenhangt met de mate van sociale participatie.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeG. J. Mijnals
organisatieVrije Universiteit Amsterdam
plaatsAmsterdam
instellingVrije Universiteit Amsterdam
pagina's81 p.
publicatievormMasterthese Orthopedagogiek
trefwoorden visueel gehandicapten ; participatie ; achtergrond ; onderwijs speciaal ; onderwijs regulier
themaleren omgaan met een beperking
publicatiesociale_participatie_jonge_mensen_visuele_beperking.pdf
datum invoer26-01-2012