Sectorale arbeidsmarktinformatie: Overschotten en tekorten, kansen en mogelijkheden; Hoofdlijnenrapport

samenvatting

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang te weten waar de tekorten en overschotten te verwachten zijn. De Raad voor Werken Inkomen (RWI) heeft voor twintig sectoren inzichtelijk gemaakt, waar overschotten en tekorten – naar beroep en opleiding – zullen optreden. Voor een afzondelrlijke beschrijving per sector wordt verwezen naar onderstaande website. Uit het hoofdlijnenrapport blijkt dat er ondanks de vergrijzing binnen afzienbare termijn geen algemeen tekort aan werknemers zal komen, noch voor de arbeidsmarkt als geheel, noch voor de afzonderlijke sectoren. Er zijn wel tekorten, maar vaak op heel specifieke deelmarkten, variërend van betonboorders in de bouw tot OKverpleegkundigen in de zorg. Binnen sectoren zou meer aandacht kunnen worden gegeven aan toeleiding, opleiding en training van personeel voor deze en andere specifieke knelpuntberoepen. Zo zou een voorzien tekort in het ene beroep kunnen worden opgelost door omscholing van werknemers uit de eigen sector of een andere bedrijfstak mogelijk overschot zichtbaar is.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's67 p.
publicatievormRapport
themabehoud van arbeid
urlhttp://www.rwi.nl/sectorinformatie
publicatiehoofdlijnenrapport_sectorale_arbeidsmarktinformatie.pdf
datum invoer05-01-2012