Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen: volumeontwikkeling en effectiviteit

samenvatting

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een raming gegeven van het aantal Wajongers dat de komende jaren bij de REA-scholingsinstituten een traject zal volgen op grond van de Subsidieregeling. In hoofdstuk 3 wordt de scholings- en re-integratiemogelijkheden die er voor de doelgroep bestaan buiten de vijf REA-scholingsinstituten geïnventariseerd. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegeaan op de kosteneffectiviteit van de REA-scholingsinstituten in vergelijking met alternatieve voorzieningen. In de conclusie zullen wij op grond van de onderzoeksresultaten een antwoord formuleren op de kernvraag en de daaruit vloeiende onderzoeksvragen.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeJoost van Genabeek ; Saskia Andriessen ; Daan Ooms ; Bruno Fermin ; Mike Klerkx
organisatieTNO Kwaliteit van Leven
plaatsHoofddorp
instellingTNO Kwaliteit van Leven
pagina's46 p.
publicatievormOnderzoek
doelgroepWajongeren
trefwoordenWajong ; onderwijs ; arbeidsintegratie ; ontwikkelingspsychologie
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
publicatiescholing_en_arbeidsintegratie.pdf
referentie nummer292
datum invoer06-01-2010