Scan Werkvermogen Werkzoekenden: Ontwikkeling en handreiking

samenvatting

De meerwaarde van de Scan Werkvermogen Werkzoekenden is dat de arbeidsdeskundige in één keer een compleet beeld krijgt van een cliënt. De Scan voorkomt dat onderwerpen worden overgeslagen. Daarnaast maakt het instrument de blik van de arbeidsdeskundige objectief en neutraal. De Scan werkt bovendien activerend en motiverend; de cliënt analyseert zelf waar de crux zit. Ook de arbeidsdeskundigen die de Scan toepasten in de praktijktest hebben dit ervaren. Voorwaarde is wel dat de Scan in zijn totaliteit wordt toegepast; als samenhangend geheel heeft het een meerwaarde ten opzichte van andere instrumenten. Doelen van de Scan: - De Scan moet werkzoekenden een beeld geven van hun actuele, individuele situatie. De Scan geeft inzicht in de lacunes die het passeren van de drempel naarde arbeidsmarkt belemmeren. - De Scan moet richting geven aan het zoekgedrag van werkzoekenden (met prioritering). De Scan vergroot hiermee de effectiviteit van het zoekgedrag naar betaalde arbeid. -De Scan moet de individuele verantwoordelijkheid van werkzoekenden stimuleren en de werkzoekende aanzetten tot het zelfstandig of met ondersteuning opvolgen
van geformuleerde acties. -De Scan moet de kwaliteit en effectiviteit vergroten van de dienstverlening van professionals die de Scan toepassen.

typepublicatie
jaar0000
verantwoordelijkeV. Veldhuis ; B. Cuelenaere ; S. van Merendonk ; R. van Rijn ; M. Schuring ; A. Burdorf
organisatieAStri Beleidsonderzoek en -advies
plaatsNijkerk
instellingArbeidsdeskundig Kennis Centrum
pagina's80 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenmeetinstrument ; werkzoekenden ; werkzoekgedrag ; werkvermogen ; arbeidsmarkttoeleiding
themaarbeidstoeleiding
publicatiescan_werkvermogen_werkzoekenden.pdf
datum invoer25-03-2013