Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV: Ontwikkelvarianten en afwegingen

samenvatting

Deze notitie bevat een handreiking voor regiomanagers UWV en vertegenwoordigers van gemeenten bij het maken van afspraken over de samenwerking van de werkgeversdienstverlening op regionaal niveau. Het staat partijen in de regio's vrij een passende vorm te kiezen voor complementaire samenwerking tussen gemeenten en UWV: van tenminste afstemming over werkgeversdienstverlening in de regio tot (bijna) integrale samenwerking op regionaal niveau. Deze notitie geeft inzicht in de bredere kaders en schetst voor- en nadelen van bepaalde keuzes. Het perspectief van de werkgever is daarbij leidend geweest. De kernvraag is: hoe spelen we als UWV en gemeenten optimaal in op de vraag van de werkgever en profiteren we van de kansen die er zijn of moeten komen voor het aan het werk krijgen van onze doelgroepen. In alle regio's wordt vastsgeteld wie waar goed in is en hoe partijen via samenwerking een goed resultaat kunnen bereiken voor werkgevers, werkzoekenden, UWV én gemeenten. In deze notitie treft u drie concrete voorbeelden ter illustratie en/of inspiratie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeUWV ; VNG
organisatieOWV ; VNG
plaatsDen Haag
instellingVNG
pagina's20 p.
publicatievormNotitie
trefwoordenhandreiking ; UWV ; gemeenten ; werkgeverdienstverlening
themawerkgevers

intermediairs

publicatiesamenwerking_uwv_vng.pdf
datum invoer23-04-2012