Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen

samenvatting

Met dit rapport beoogt de inspectie een bijdrage te leveren aan het functioneren van het stelse werk en inkomen door de belangrijkste leerpunten uit innovatieve samenwerkingsinitiatieven tussen de twee sectoren te beschrijven. Een belangrijke voorwaarde blijkt dat de betrokken professionals een gevoel van urgentie delen en een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. Het gemeenschappelijke doel in de bestudeerde initiatieven is het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van hun gezamenlijke clëënten, met als meest gebruikte uitgangspunt 'first place, then train': gezondheidsproblemen zijn (al dan niet gefaseerd) het best op te lossen door mensen te activeren en zo mogelijk aan het werk te helpen. In het licht van de aankomende arbeidskrapte is het creëren van draagvlak voor dit gemeenschappelijke doel in het bijzonder van belang.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeInspectie Werk en Inkomen
organisatieInspectie Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingInspectie Werk en Inkomen
pagina's64 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; chronisch zieken ; gehandicapten ; arbeidsvoorziening ; uitkering ; gezondheidszorg ; samenwerking
themaarbeidstoeleiding
publicatiesamenwerken_uitkeringsgerechtigden_gezondheidsproblemen.pdf
datum invoer03-11-2011