Samenvatting Protocol ERWD2

samenvatting

Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie vo afgekort ERWD2 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het Protocol ERWD2 bestaat uit vijf delen: • Visie en organisatie: de visie op rekenen en de gevolgen voor beleid en organisatie; • Rekenen: de didactiek van rekenen; • Afstemmen: de signalering en observatie van rekenzwakke leerlingen; • Begeleiding: de manieren van begeleiden bij verschillende gradaties van rekenproblematiek; • Onderzoek: de werkwijze bij de diagnostiek van rekenproblemen.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMieke van Groenestijn ; Gerjan van Dijken ; Dolf Janson
organisatieVAn Gorcum
plaatsAssen
instellingVan Gorcum
pagina's16 p,
publicatievormSamenvatting
trefwoordendyscalculie ; protocol ; vo ; vso ; voortgezet onderwijs ; speciaal voorgezet onderwijs
themaonderwijs

leren omgaan met een beperking

publicatiesamenvatting_ERWD_VO.pdf
datum invoer27-09-2012