Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011

samenvatting

Het toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is één van de wettelijke taken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het openbare Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ rapporteert de NZA over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ. De NZa heeft in dit Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011 de uitkomsten van haar onderzoek samengevat. De NZa constateert grote verschillen in het functioneren van concessiehouders. Hierbij zijn enkele die onvoldoendes hebben gescoord bij de prestatie-indicatoren Materiele controle en Bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik Het CAK heeft de wettelijke taken in zijn totaliteit in voldoende mate uitgevoerd. Maar de uitvoering van het proces Administratieve organisatie en interne beheersing was onvoldoende.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeAWBZ-verzekeraars ; CAK
organisatieNederlandse Zorgautoriteit
plaatsUtrecht
instellingNederlandse Zorgautoriteit, NZa
pagina's101 p.
publicatievormRapport
trefwoordenAWBZ ; uitvoering ; jaarverslag ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatieuitvoering_awbz_2011.pdf
datum invoer21-02-2013