Samensturing in de maatschappelijke opvang: De tegenstelling voorbij

samenvatting

De afgelopen twee jaar zijn ervaringen opgedaan bij diverse projecten waar cliënten en professionals vorm probeerden te geven aan hulp- en dienstverlening, door samensturing, onder andere in het kader van de Wmo-werkplaats Amsterdam. Onder samensturing wordt verstaan, hoe cliënten, vanuit hun zelf- en levenskennis, in dialoog met andere cliënten, professionals, managers en onderzoekers, komen tot effectieve en duurzame oplossingen voor individuele problemen én maatschappelijke vraagstukken. Er is daar veel kennis opgedaan over manieren waarop burgers in kwetsbare omstandigheden zelf bij kunnen dragen aan hun herstel. In dit boek wordt verslag gedaan van deze opgedane kennis, vanuit verschillende perspectieven.Zo wordt een verbinding gemaakt tussen methodieken, instrumenten en interventies enerzijds, en de context van faciliteiten, basisvoorwaarden en vaardigheden van alle betrokkenen anderzijds. De nadruk ligt veelal op het eerste, terwijl het succes juist meestal in het tweede zit, zoals als wordt beargumenteerd. In dit boek wordt beoogd, een samenhangende, inspirerende inleiding inin samensturing te beschrijven, en wat de aandachtspunten, risico‚Äôs en kansen daarvan zijn.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMax A. Huber ; Tineke Bouwes
organisatieMovisie
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's156 p.
publicatievormBoek
trefwoordensamensturing ; maatschappelijke opvang ; empowerment
themaintermediairs
publicatiesamensturing_in_de_maatschappelijke_opvang.pdf
datum invoer20-10-2011