Samenhang en coõrdinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen

samenvatting

In dit rapport wordt, op verzoek van het Ministerie van VWS, een inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken, afgezet tegen de reeds bestaande kennis en inzichten over voorwaarden voor samenhangende ondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van eerdere publicaties en eerder onderzoek, van interviews en focusgroepbijeenkomsten met een panel van vertegenwoordigers van relevante veldpartijen en van een raadplegingsronde onder beleidsdeskundigen. De inventarisatie laat zien dat de vraagstukken van de samenhang en de coõrdinatie door het nieuwe financieringsstelsel voor de GGZ, actueel zijn geworden, maar dat ze op zichzelf niet nieus zijn. Integrale ondersteuning en regionale samenwerking zijn mogelijk, maar nog niet vanzelfsprekend. De evidentie voor de rehabilitatiebenadering groeit, maar in de praktijk van de GGZ blijft het blikveld nog te vaak beperkt tot alleen de psychische stoornis. De totstandkoming van samenhangende ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen ondervindt daarnaast nog hinder van een aantal specifieke, actuele omstandigheden. Zo wordt in het veld een tegenstrijdigheid ervaren tussen de oproepen tot samenwerking en de prikkels tot concurreren .

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeFrank van Hoof ; Maaike van Vugt
organisatieTrimbos-instituut
plaatsUtrecht
instellingTrimbos-instituut
pagina's66 p.
publicatievormRapport
trefwoordenpsychische stoornissen ; voorzieningen ; samenhang ; samenwerking ; regelgeving ; ondersteuning
themaleren omgaan met een beperking

wet- en regelgeving

publicatiesamenhang_coordinatie_psychische_aandoeningen.pdf
datum invoer29-08-2011