Samen voor re-integratie: Een praktisch instrument voor gemeente en zorgverzekeraar om samen te werken aan re-integratie en sociale activering

samenvatting

Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland onderkennen de samenloop tussen zorg en werk. Om gezamenlijkheid tussen gemeente en zorgverzekeraar bij re-integratie (en sociale activering) te stimuleren en ervaringslessen te delen, hebben VNG en ZN een quick scan laten uitvoeren. Belangrijke informatie is opgehaald in gesprekken met zorgverzekeraars en gemeenten die een relatie met elkaar hebben. De gesprekken zijn gecombineerd met meerjarige ervaring van de onderzoekers bij de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar. Zo is een totaalbeeld gevormd over hun 'stand van het denken en doen' bij samenwerken in het algemeen en re-integratie in het bijzonder. De voornaamste conclusie van de quick scan is dat samenwerking bij re-integratie nog niet vanzelfsprekend is. Voor gemeenten is de zorgverzekeraar niet een eerst logische partner qua inhoud ('wat kunnen zij wat wij niet zelf kunnen') en voor zorgverzekeraars is re-integratie geen primaire activiteit ('wij verzekeren zorg, niet werk'). Wel blijkt uit de gevoerde gesprekken dat beide partijen meer en meer elkaars toegevoegde waarde én afhankelijkheid op dit terrein zien. Initiatieven ontstaan, voorzichtig en aftawstend maar doelgericht en bewust. In de gesprekken is hierop ingegaan. Welke ervaringslessen zijn er, wat zijn 'haakjes' voor succes, wat hebben partijen te bieden? De conclusies zijn verwoord in een praktische leidraad in de vorm van een schematicsch leidraad in deze brochure.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeVereniging Nederlandse Gemeenten ; Zorgverzekeraars Nederland
organisatieVereniging Nederlandse Gemeenten ; Zorgverzekeraars Nederland
plaatsDen Haag
instellingVereniging Nederlandse Gemeenten
pagina's8 p.
publicatievormBrochure
trefwoordengemeenten ; zorgverzekeraars ; samenwerking ; reintegratie
themaintermediairs
publicatiesamen_voor_re-integratie.pdf
datum invoer04-02-2013