Samen in actie: Lessen en leerpunten uit de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid

samenvatting

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Research voor Beleid opdracht gegeven het Actieplan te evalueren. Uit de evaluatie volgen een aantal lessen en leerpunten die ook bruikbaar kunnen zijn voor beleidsmakers die werkzaam zijn op andere terreinen. In de hiernavolgende samenvatting wordt hierop ingegaan en wordt een onderscheid gemaakt tussen lessen en leerpunten rondom deze drie vragen: 1. Hoe stimuleer je samenwerking? ; 2. Hoe zet je een werkgeversbenadering op? en 3. Welke kennis en ervaring over aansturing van partijen en informatievoorziening vloeien voort uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid? Een kanttekening bij de lessen en leerpunten is dat ze uiteraard beschreven zijn binnen de context van de aanpak van jeugdwerkloosheid en alleen zijn gebaseerd op de ervaringen met het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Het toepassen van de inzichten op een ander beleidsterrein vereist wellicht de nodige aanpassingen.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeResearch voor Beleid
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's15 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugdwerkloosheid ; actieplan ; evaluatie
themaarbeidstoeleiding
publicatielessen_leerpunten_actieplan_jeugdwerkloosheid.pdf
datum invoer07-12-2011