Samen in actie: Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid

samenvatting

In de afgelopen jaren is een groot aantal mensen en instellingen betrokken geweest bij de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zij deden dat in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, waarin de ambitie is uitgesproken om te voorkomen dat jongeren zonder werk of opleiding thuis komen te zitten.Nu de impuls van het Actieplan bijna ten einde is, is het tijd om terug te blikken. Dit rapport doet verslag van de evaluatie die is uitgevoerd. Deze evaluatie blikt echter niet alleen terug maar kijkt ook vooruit. De ervaringen met het Actieplan en in het bijzonder met de intensieve samenwerking die nodig was om het plan te doen slagen, hebben veel betrokkenen doen realiseren dat er iets waardevols is ontwikkeld dat niet verloren mag gaan. Dat is onder andere het inzicht inzicht hoe en onder welke randvoorwaarden regionale samenwerking kan helpen bij het oplossen oplossen van complexe arbeidsmarktvraagstukken. In de hoofdstukken vier, vijf en zes van dit rapport komt dit uitgebreid aan bod.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeSuzanne Bouma ; Sonja van der Kemp ; Martine van Ommeren ; Lennart de Ruig
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's152 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugdwerkloosheid ; beleid ; evaluatie ; arbeidsmarkttoeleiding
themaarbeidstoeleiding
publicatieevaluatie_actieplan_jeugdwerkloosheid.pdf
datum invoer18-10-2011