Samen aan het werk voor werkzoekenden

samenvatting

In de regio's moet samenwerking tussen UWV en gemeenten gestalte krijgen. Dat brengt veel nieuwe kansen met zich mee. Het creëert ruimte voor de professional om zich met passie voor de werkgever en werkzoekende in te zetten. Uitgangspunt: De werkgever is de klant. Om deze door ICT gefaciliteerde dienstverlening, zowel naar werkzoekenden als voor werkgevers, op een juiste manier vorm te geven, is het nodig om af te stemmen, in de uitvoering afspraken te maken en optimaal samen te werken. Gemeenten en UWV hebben bij uitstek ervaring in het beoordelen en ondersteunen van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hier ligt intensieve samenwerking voor de hand. Samenwerking is vanuit het perspectief van werkzoekenden noodzakelijk als uitkeringsregimes op elkaar aansluiten, zoals werkzoekenden die na maximale Werkeloosheidswet aanspraak maken op een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeWerkgroep WerkzoekendendienstverleningErik Swart ; Irene Voskamp ; Erik Swart ; Irene Voskamp
organisatieProgrammaraad
plaatsDen Haag
instellingProgrammaraad
pagina's42 p.
trefwoordensamenwerking ; UWV ; gemeenten ; werkzoekenden
themaintermediairs
publicatiedienstverl_werkzoekenden.pdf
datum invoer07-02-2013