Routekaart naar werk: Werkdocument 1: Expertmeeting en gesprekken re-integratiebedrijven

samenvatting

Het onderzoeksproject Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden omvat omvat een panelstudie waarbij jongeren langer dan een jaar worden gevolgd. Daarbij zijn er twee expertmeetings met een breed scala aan deskundigen en interviews met directieleden en begeleiders van de re-integratiebedrijven. De expertbijeenkomsten en interviews zijn onder meer bedoeld om beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de doelgroep, hun problematiek en de effectmaten voor interventies. Zij hebben als doel informatie te vergaren en te toetsen en ook de disseminatie van kennis te bevorderen. In dit werkdocument worden de resultaten van de eerste expertmeeting envan de interviews beschreven.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeEdwin de Vos ; Saskia Andriessen
organisatieTNO, Arbeid
plaatsHoofddorp
instellingTNO
pagina's18 p.
publicatievormVerslag
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; gedragsstoornissen
themaarbeidstoeleiding
publicatieroutekaart_expertmeeting.pdf
datum invoer06-01-2010