Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Vierde meting

samenvatting

Deze rapportage betreft het vervolg op het UWV-subsidie onderzoek 'Routekaart naar
werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden'. Het oorspronkelijke onderzoek startte met 232 jongeren uit de doelgroep. Voor de vierde meting schreven we de begeleiders aan van alle 232 jongeren die bij de eerste panelmeting betrokken waren. Omdat op groepsniveau het aantal werkenden redelijk gelijk is gebleven, is des te interessanter wat de routes zijn die de jongeren afleggen. Zo kan geconcludeerd worden dat ondanks de extra begeleiding het percentage jongeren met betaald werk niet is gestegen. Echter andersom kan ook geconcludeerd worden dat het percentage werkenden vrijwel gelijk is gebleven en dat de duurzaamheid van de arbeidsrelaties is verbeterd doordat nu veel meer jongeren een vast arbeidscontract hebben. Een klein deel (ongeveer 7%) is nu aan het werk zonder begeleiding. De begeleiders verwachten dat het merendeel (87%) van de werkende jongeren ook enige begeleiding nodig zal hebben in de verdere toekomst. Dat betekent dat er een lange termijn investering nodig is om de jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden aan het werk te krijgen én om hen duurzaam aan het werk te houden.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeEdwin L. de Vos ; Tanja de Jong
organisatieTNO
plaatsHoofddorp
instellingTNO
pagina's96 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; gedragsmoeilijkheden ; arbeid
themaarbeidstoeleiding

behoud van arbeid

publicatieroutekaart_werk_gedragsmoeilijkheden.pdf
datum invoer11-04-2011