Rondje voor de publieke zaak: Pleidooi voor de solidaire ervaring

samenvatting

De rmo construeert in dit advies een beeld van solidariteit aan de hand van vier dimensies: identiteit, belangen, kennis én organisatie. De Raad laat zich hierbij inspireren door de wijze waarop klassieke denkers het begrip solidariteit bekeken. Elk van de dimensies valt uiteen in twee lijnen. Met wie mensen solidair zijn (identiteit) is gebaseerd op opvattingen over diversiteit en gelijkheid. Wat mensen aan solidariteit hebben (belangen) hangt samen met afwegingen rond het eigen belang en het publieke belang. Hoeveel risico mensen delen (kennis) bepaalt de mate waarin
mensen iets over ‘de ander’ weten. En hoe we solidariteit organiseren (organisatie) wordt gevat in een steeds weer veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. De keuzes binnen deze dimensies zijn niet eenduidig, ze hebben altijd positieve én negatieve consequenties. Solidariteit als fundament van de verzorgingsstaat is slachtoffer van haar eigen succes. De voorzieningen brengen zekerheid, maar solidariteit als waarde raakt uit beeld en voorzieningen zijn in de toekomst onbetaalbaar. Inmiddels is solidariteit niet langer een argument voor uitbreiding van statelijke voorzieningen, maar eerder voor inkrimping ervan. Solidariteit kan in de toekomst het beste begrepen worden als een dynamisch concept dat door voortdurende en wisselende afwegingen tot stand komt. In vormen van directe solidariteit, waarbij mensen er met elkaar invulling aan geven, komen die afwegingen het best tot hun recht. Daar kan solidariteit worden gevoeld, ervaren en gedeeld.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeBart Drenth ; Lucas Meijs ; Lotte van Vliet ; Albert Jan Kruiter
organisatieRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
pagina's84 p.
publicatievormAdvies
trefwoordensolidariteit ; visie
themaleren omgaan met een beperking
publicatierondje_voor_de_publieke_zaak.pdf
datum invoer30-05-2013