Risicojongeren: Een bundeling van inzichten uit onderzoek, beleid en praktijk over een effectieve aanpak

samenvatting

De problematiek rond risicojongeren staat momenteel volop in de belangstelling, zowel in de media als in de politiek. Op verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid en justitie, heeft de aanpak van deze problematiek dan ook een hoge prioriteit. Maar waaruit bestaat zo’n aanpak? Weten we wel voldoende over de oorzaken van maatschappelijke uitval om een effectieve aanpak te kunnen ontwikkelen? Welk beleid wordt momenteel voor deze jongeren geformuleerd en welke aanpakken bestaan er in de praktijk? Sluit het aanbod voldoende aan op de vraag? En hoe verloopt de afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen? Deze vragen vormden het startpunt van de kenniskring 2009 van KIEM (Kennisprogramma Integratie) over risicojongeren. In deze kenniskring voerden experts uit onderzoek, beleid en praktijk gedurende drie sessies met elkaar gesprekken over de problematiek rond risicojongeren. Via de weg van verkennen en verdiepen kwamen zij gezamenlijk tot een aantal concrete aanbevelingen. Deze publicatie vormt een bundeling van inzichten die uit deze kennisuitwisseling naar voren zijn gekomen.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeEva Berkeley ; Anne van Uden
organisatieNicis Institute
plaatsDen Haag
instellingNicis Institute
pagina's60 p.
publicatievormRapport
trefwoordenrisicojongeren ; hulpverlening
themajeugdzorg
publicatienicis-risicojongeren.pdf
datum invoer22-12-2009