Risicobeheersing en re-integratiebudgetten UWV

samenvatting

Dit rapport is gebaseerd op het door de inspectie uitgevoerde onderzoek naar de opzet en werking van risicobeheersing. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de overschrijding van het re-integratiebudget voor werklozen door UWV in 2009 en 2010. De inspecite had een onderzoek naar re-integratiebudgetten zich al eerder voorgenomen. Het rappport levert een bijdrage aan het advies dat de op 6 september 2010 ingestelde Comissie Interne Sturing UWV in december 2010 gaat uitbrengen. Tegelijkertijd met het uitbrengen van het advies, wordt dit rapport en de onderliggende nota van bevindingen openbaar

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeInspectie Werk en Inkomen
organisatieInspectie Werk en Inkomen ; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's52 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarttoeleiding ; re-integratietrajecten ; kostenbeheersing
themaarbeidstoeleiding

wet- en regelgeving

publicatierapport_risicobeheersing_en_reintegratiemiddelen.pdf
datum invoer20-12-2010