Revalidatie en arbeid, investeren voor de toekomst; Samenvatting van een verkenning naar het rendement van best-practices en toekomstscenario's voor arbeidsgerichte revalidatie

samenvatting

Conclusie van dit onderzoek is dat 'de effectiviteit van arbeidsgerelateerde interventies op het gebied van klachten van het bewegingsapparaat is bewezen én dat de balans tussen kosten en baten positief uitslaat'. Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral voor de grote groep mensen met klachten aan het bewegingsapparaat het positieve rendement van arbeidsgerelateerde revalidatie overtuigend in experimenten is aangetoond. Het leidt tot minder verzuim, betere inzetbaarheid, minder uitkeringsafhankelijkheid en lagere vervolgzorgkosten. Obstakels zijn alleen de schotten in de financiering. In eerste instantie zijn de kosten voor revalidatie voor de ziektekostenverzekeraar, terwijl de winst terecht komt bij de werkgever, de overheid en het uitkeringsorgaan. Partijen nemen daardoor een afwachtende houding aan. Gepleit wordt daarom voor een boven de partijen staand stimuleringsfonds of programma, waarin de diverse partijen bestuurlijk en financieel participeren om via het organiseren en monitoren van experimenten de noodzakelijke transparantie in kosten en baten te realiseren.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeCees Wevers ; Joost van Genabeek ; Romy Steenbeek ; Peter Buijs ; Mechteld van den Beld ; Jannie Riteco ; Marc van Bijsterveldt
organisatieRevalidatiefonds ; Revalidatie Nederland
plaatsBunnik
instellingRevalidiatiefonds
pagina's15 p.
publicatievormBrochure
trefwoordenrevalidatie ; arbeidstherapie ; klachten ; bewegingsapparaat
themabehoud van arbeid
publicatierevalidatie_arbeid_investeren_toekomst.pdf
datum invoer07-12-2010