Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw

samenvatting

Met deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) nagekomen dat de Tweede Kamer voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel een brief zal ontvangen over de relatie tussen de nieuwe Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In deze brief wordt uiteen gezet hoe de vrije toegang tot de Wsw de doelstelling van de nieuwe Wajong negatief kan beïnvloeden en worden aanvullende maatregelen voorgesteld om dit te voorkomen. In de bijlage bij deze brief worden vervolgens alle specifieke vragen over de relatie tussen beide regelingen beantwoord die zijn gesteld in het verslag bij voornoemd wetsvoorstel.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeJ.P.H. Donner ; J. Klijnsma
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's10 p.
periode24 maart
doelgroepWajongeren
trefwoordenWajong ; WSW ; beleid
themaWet- en regelgeving
urlhttp://docs.minszw.nl/pdf/34/2009/34_2009_3_12865.pdf
publicatierelatie_nieuwe_wajong_en_wsw.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer286
datum invoer03-03-2010