Referentieraming 2012

samenvatting

De in deze publicatie toegelichte Referentieraming 2012 is de leerlingen en studenten raming die als onderbouwing dient voor de begroting 2013 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In hoofdstuk 1 wordt eerst een samenvatting gegeven van deze raming. Dit betreft de uitkomsten van deze raming, de verschillen ten opzichte van de vorige Referentieraming 2011, en de nieuwe gegevens die bij de nieuwe raming gebruikt zijn. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de leerlingen+aantallen, zowel historisch als geraamd, d.m.v. illustraties en aanvullende informatie. In de hier gepresenteerde totaalbeelden is het groene onderwijs inbegrepen inbegrepen (tenzij anders aangegeven). Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van de nieuwe standaardraming zonder correcties; daarna wordt een verantwoording gegeven van de correcties die op deze nieuwe raming zijn toegepast. In hoofdstuk 4 wordt een technische toelichting gegeven op de bij de standaardraming gebruikte methodiek, de stapsgewijze opbouw vanuit de vorige Referentieraming en een evaluatie van de betrouwbaarheid van de ramingen. Hoofdstuk 5 omvat een set detailtabellen uit de nieuwe raming.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
organisatieMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pagina's91 p.
publicatievormRapport
trefwoordenonderwijs, Nederland ; statistiek
themaonderwijs
publicatiereferentieraming_2012.pdf
datum invoer20-09-2012