Referentiekader passend onderwijs: Concept 30 september 2011 ten behoeve van externe raadpleging

samenvatting

Uitgangspunt voor het wetsvoorstel passend onderwijs is bestuurlijke ruimte voor het onderwijsveld. Om scholen en schoolbesturen een hand te reiken in het uitvoeren van de wet, is dit referentiekader opgesteld. Voor de totstandkoming van het document hebben is intensief en conctructief overleg gevoerd met ouderorganisaties, onderwijsvakorganisaties en ketenpartners. Het referentiekader bestaat uit een algemeen deel dat nu voor u ligt en een instrumentarium dat per onderwijssector verder wordt uitgewerkt. In de komende weken Iwordt dit referentiekader voor commentaar voorgelegd aan ouderorganisaties, onderwijsorganisaties en ketenpartners van de sectorraden voor PO, VO, AOC en MBO. De opbrengst zal door door de sectorraden voor PO, VO, AOC en MBO worden beoordeeld en in de uiteindelijke versie worden verwerkt.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkesectorraden voor PO, VO, AOC en MBO
organisatiesectorraden voor PO, VO, AOC en MBO
plaatsDen Haag
instellingsectorraden voor PO, VO, AOC en MBO
pagina's24 p.
publicatievormReferentiekader
trefwoordenonderwijs passend
themaonderwijs
publicatierefentiekader_passend_onderwijs.pdf
datum invoer20-10-2011