Recovery is up to you: Evaluation of a peer-run course

samenvatting

Centraal in deze thesis staat de evaluatie van de cliëntgestuurde cursus 'Herstellen doe je zelf.' Het centrale doel is de evaluatie van de uitvoerbaarheid van de cursus, en van de effecten van de cursus op het herstel van de deelnemers; mensen met ernstige psychische beperkingen. Om het herstel van de deelnemers aan de cursus te kunnen vergelijken met het herstel van mensen die op de wachtlijst stonden, is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) uitgevoerd. Dit proefschrift heeft de volgende doelen: 1. Evalueren van de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Herth Hope Index (HHI) in een steekproef van mensen met ernstige psychiatrische problemen. 2. Evalueren van de uitvoerbaarheid van de cliëntgestuurde cursus 'Herstellen doe je zelf.'3. Evalueren van de effecten van de cliëntgestuurde cursus 'Herstellen doe je zelf.' door middel van een geramdomiseerd gecontroleerd onderzoek. 4. Onderzoeken of klassen van mensen met psychiatrische problemen kunnen worden onderscheiden met vergelijkbare profielen van subjectief gedefinieerd herstel, en te evalueren of deze klassen vergelijkbaar zijn met verschillende fasen van herstel. 5. Onderzoeken welke factoren subjectief gedefinieerd herstel bevorderen.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJohanna Antonia Wilhelmina Maria Timmermans
organisatieUniversiteit van Tilburg
plaatsTilburg
instellingUniversiteit van Tilburg
pagina's156 p.
publicatievormProefschrift
trefwoordeneffectiviteit ; zelfempowerment ; therapie ; methodieken ; psyciatrische patiënten
themaassessment
publicatierecovery_up_to_you.pdf
datum invoer29-08-2011