Recidivemonitor: Recidivemeting trajecten Jeugd en Veiligheid 2010

samenvatting

Binnen het beleid Jeugd en Veiligheid van de gemeente Amsterdam worden meerdere interventies voor risico- en probleemjongeren gefinancierd. Daarnaast is er de reguliere aanpak in het kader van het jeugdstrafrecht, zoals de maatregel jeugdreclassering. Bij jongeren die deelnemen aan deze trajecten is veelal sprake van dreigende of actuele contacten met politie en/of justitie. Het doel van de interventies is dan ook om delictrecidive en herhaling van het politiecontact te voorkomen en de jongeren toe te leiden naar werk of school. De interventies worden jaarlijks of doorlopend geëvalueerd op doelmatigheid en/of effectiviteit. Voor een tiental trajecten (zeven interventies en drie reclasseringstrajecten van Bureau Jeugdzorg Amsterdam) laat de gemeente vanaf 2010 structureel een recidivemeting uitvoeren. Door de meting steeds te herhalen kan de bijdrage die de trajecten leveren aan het verdere voorkomen van delictgedrag op langere termijn worden beoordeeld. In dit rapport wordt verslag gelegd van de recidivemeting van juli 2010.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeLotte Loef ; Oberon Nauta ; Manja Abraham
organisatieDSP – groep
plaatsAmsterdam
instellingDSP – groep
pagina's201 p.
publicatievormRapport
trefwoordenrecidivemeting ; jeugd ; Amsterdam ; arbeidsmarkttoeleiding ; reclasseringstraject ; interventies
themaarbeidstoeleiding
publicatierecidivemonitor.pdf
datum invoer29-07-2011