Re-integratiemarktanalyse 2011

samenvatting

In deze Re-integratiemarktanalyse wordt gekeken welke trends te onderkennen zijn bij de
re-integratiedienstverlening en welke lessen op basis van de geschetste ontwikkelingen zijn te trekken. De ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt, waarbij fundamentele keuzes gemakkt worden. Het gaat om een brede herbezinning op de uitgangspunten van
re-integratiebeleid en de verdeling van publieke en private verantwoordelijkheden daarbij. In deze
analyse worden bouwstenen aangereikt voor zo’n herbezinning. De Re-integratiemarktanalyse 2011 is als volgt opgebouwd: Standpunten van de RWI (hoofdstuk 1), Ontwikkelingen op de re-integratiemarkt op hoofdlijnen (hoofdstuk 2), Uitwerking in thema’s (hoofdstukken 3 - 8).

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's100 p.
doelgroepRaad voor Werk en Inkomen
trefwoordenre-integratiemarkt ; arbeidsmarkttoeleiding ; beleid ; statistiek
themaarbeidstoeleiding
publicatiereintegratiemarktanalyse_2011.pdf
datum invoer20-06-2011