Re-integratie van zieke werknemers:feiten, verklaringen en mogelijkheden

samenvatting

Dit onderzoek geeft zicht op de mogelijkheden van partijen om re-integratie vorm te geven, op de aansluiting van vraag en aanbod in de re-integratiemarkt en op de knelpunten waar werkgevers en werknemers tegen aan lopen. Het onderzoek kend een gefaseerde opbouw, bestaande uit een vooronderzoek (literatuurscan en scan van de adviespraktijk (fase 1) en een vervolgonderzoek met een kwantitatief en een kwalitatief deel (fase 2)). Het onderzoek heeft zich gericht op re-integratie van zieke werknemers in het eerste en tweede spoor en op de samenhang daartussen. Het gaat om (potentieel) langdurig zieke of uitgevallen werknemers waarvan terugkeer in de eigen functie problematisch is

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeP. Piek ; T. van Vuuren ; J. Fekke Ybema ; C. Joling ; J. Huijs
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen, RWI
pagina's71 p.
doelgroepZieke werknemers
trefwoordenre-integratietrajecten ; werknemers ; ziekten ; werkgevers
themaArbeidstoeleiding

Intermediairs

urlwww.rwi.nl/CmsData/File/2008/Reintegratie_van_zieke_werknemers%20(3).pdf
publicatiereintegratie_van_zieke_werknemers.pdf
opmerkingenonderzoek
referentie nummer284
datum invoer03-03-2010