Re-integratie en herplaatsing van werknemers in het primaire en voortgezet onderwijs die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard

samenvatting

Ook binnen het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) heeft men te maken met een groeiend aantal 35-minners (Mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn). De sociale partners zijn zich hier terdege van bewust en hebben de behoefte geuit om te onderzoeken in welke mate en op welke manier werkgevers en werknemers binnen het PO en VO erin slagen om bij een 35-minbeoordeling herplaatsing of re-integratie tot stand te brengen. Dit onderzoek dient tevens inzicht te verschaffen in wat goed gaat en wat fout, welke oplossingen en instrumenten gekozen worden en waar de behoeften liggen. Dit rapport geeft de resultaten van het gevraagde onderzoek weer.
Het rapport dient een ‘foto van het landschap’ te bieden en een genuanceerd overzicht te geven van de stand van zaken betreffende de herplaatsing en reintegratie van 35-minners binnen PO en VO.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeFemke Reijenga ; Erica Maurits ; Tinka van Vuuren
plaatsLeiden
instellingAstri
pagina's122 p.
doelgroepMinder dan 35% arbeidsongeschikten
trefwoordenWAO ; arbeidsmarkttoeleiding
themaArbeidstoeleiding
urlhttp://www.minocw.nl/actueel/beleidsonderzoeken/92/reintegratie-en-herplaatsing-van-werknemers-in-het-primaire-en-voortgezet-onderwijs-die-minder-dan-35-arbeidsongeschikt-zijn-verklaard.html
publicatiereintegratie_en_herplaatsing_in_onderwijs.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer283
datum invoer02-03-2010