Rapportage regiogesprekken passend onderwijs

samenvatting

In het algemeen overleg met de Tweede Kamer op 16 februari 2011 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs te betrekken bij de invoering van het nieuwe stelsel passend onderwijs. Om alle schoolbesturen de gelegenheid te geven hun opvattingen te delen over de invoering van het nieuwe stelsel, de effecten van de bezuinigingen en de te vormen samenwerkingsverbanden zijn zo'n 160 regiogesprekken gevoerd. Het doel van deze rapportage is te rapporteren over de resultaten van de gesprekregio’s. De rapportage bestaat uit een samenvatting van de reacties van bestuurders en de indeling van de samenwerkingsverbanden. Deel I van deze rapportage geeft een samenvatting van de reacties van bestuurders op de invoering van passend onderwijs. Ook wordt gereageerd op hun vragen en opmerkingen. In dit deel wordt ook ingegaan op de ondersteuning waar scholen om vragen. In deel II staat het voorstel voor de indeling van de samenwerkingsverbanden.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
organisatieMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pagina's96 p.
trefwoordenpassend onderwijs ; regionaal ; evaluatie
themaonderwijs
publicatierapportage_regiogesprekken_passendonderwijs.pdf
datum invoer29-08-2011