Rapportage inventarisatie werkgelegenheidseffecten bezuinigingen passend onderwijs

samenvatting

rapportage van een kort onderzoek met het doel meer te weten te komen over de concrete werkgelegenheidseffecten van de bezuinigingen op passend onderwijs. Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 is een samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst gepresenteerd, in de paragrafen: 2.1. Algemenene gegevens; 2.2. Gegevens over het personeels(reductie)beleid; 2.3. Gegevens over de beezuinigingen op het (V)SO; de reguliere bekostiging, budget P&A, en PAB, TAB, CUMI en Expertisebekostiging; 2.4. Gegevens over de bezuiniging op de ambulante begeleiding. In hoofdstuk 3 worden de opbrengsten van het kwalitatieve deel van de vragenlijst gepresenteerd. Hoofdstuk 4 bevat de voornaamste informatie en conclusies uit de gesprekken op 22 en 28 november. Na hoofdstuk 4 zijn 6 bijlagen opgenomen met informatie over het onderzoek.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeInfinite Financieel
organisatieInfinite Financieel ; Ministerie van OCW ; PO-Raad ; VO-raad ; AOC-Raad ; AVS ; CMHF ; CNVO
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van OCW
pagina's27 p.
publicatievormRapport
trefwoordenpassend onderwijs ; personeelsbeleid ; werkgelegenheid
themaonderwijs
publicatieinventarisatie_werkgelegenheidseffecten_passend_onderwijs.pdf
datum invoer19-12-2011