Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen

samenvatting

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de vrees dat die mensen sneller uitvallen. De cijfers tonen aan dat er relatief weinig klanten met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De centrale vraag in deze rapportage luidt: In hoeverre slagen UWV en gemeenten er in vraag en aanbod voor klanten met een arbeidsbeperking bij elkaar te brengen? Om die vraag te beantwoorden heeft de inspectie onderzocht hoe UWV en gemeenten klanten met een arbeidsbeperking (maar met arbeidsmogelijkheden) als gevolg van gezondheidsproblemen begeleiden naar voor hen kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en in hoeverre zij werkgevers weten te bewegen klanten met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit rapport gaat dus niet over de WIA-, ZW-en WWB-klanten die geen arbeidsmogelijkheden hebben.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeMinisterie van Sociale Zaken en Werkgekgenheid
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgekgenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgekgenheid
publicatievormRapport
werkervaring 
trefwoordendienstverlening ; UWV ; gemeenten ; arbeidsbeperking ; WIA ; ZW ; WWB ; statistiek
themaarbeidstoeleiding
publicatierapportage_werken_met_beperkingen.pdf
datum invoer21-03-2013