Rapport over kwetsbare gezinnen in Woerden

samenvatting

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen binnen het soociaal domein. De transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ en de Wet werken naar vermogen. De gemeenten krijgen weliswaar ruim 9 miljard, maar ook een enorme verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning aan kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Het gaat om mensen met zware beperkingen, die nieuw zijn voor gemeenten. De gemeente Woerden bereidt zich voor op deze nieuwe taken rondom kwetsbare burgers. Uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid is een werkwijze die de scheidslijnen tussen de transities slecht en de eigen kracht van burgers serieus neemt. Het college vindt het van groot belang dat ook de meest kwetsbare inwoners van Woerden mee kunnen blijven doen. Tegen deze achtergrond heeft wethouder Ypma aan Stade Advies gevraagd een integraal onderzoek te doen naar kwetsbare gezinnen in de gemeente Woerden om zo meer zicht te krijgen op de aanpak en kosten. Stade Advies heeft het integrale onderzoek in direct overleg met partners in het veld aangepakt. Instellingen en organisaties hebben de casussen van kwetsbare gezinnen aangedragen die nader in beeld zijn gebracht en bekeken zijn op aanpak werkwijze en kosten. Professionals hebben daarnaast meegedacht over de wijze waarop de zorg en dienstverlening anders en beter kan.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeI. Horstik ; A. Veuger
organisatieStade Advies
plaatsUtrecht
instellingStade Advies
pagina's34 p.
publicatievormRapport
trefwoordenkwestabare gezinnen ; kosten ; gemeenten ; dienstverlening
themaleren omgaan met een beperking
publicatierapportage_kwetsbare_gezinnen_woerden.pdf
datum invoer10-04-2012