Psychische problemen en stoornissen bij Marokkaans Nederlandse kinderen en jongeren: Eindrapportage van een onderzoek naar de aard en omvang van emotionele, gedrags- en andere psychische problemen en stoornissen en risico- en beschermende factoren bij Mar

samenvatting

Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek naar psychische problemen en stoornissen bij Marokkaanse Nederlandse kinderen en jongeren tussen 9 en 16 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen; een screeningsfase waarin via scholen bij een grote groep kinderen en jongeren (N=1563) van allerlei etniciteiten (maar vanwege de specifieke vraagstelling van de opdrachtgever met een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jeugd) vragenlijsten zijn afgenomen. En een diagnostische fase waarin bij een geselecteerde groep Marokkaanse jeugd (N=152) een diagnostisch psychiatrisch interview is afgenomen en een ouder/verzorger van deze kinderen en jongeren is geïnterviewd. In het eerste hoofdstuk zullen gegevens over het vóórkomen van psychische problemen en stoornissen bij Marokkaanse jeugd en bekende risico- en beschermende factoren uit voorgaand onderzoek worden besproken. In de volgende drie hoofdstukken worden de methode en resultaten van het huidige onderzoekgepresenteerd. Tot slot worden deze resultaten in hoofdstuk vijf en zes in een breder kader geplaatst, mede met behulp van gegevens uit voorgaand onderzoek zoals geschetst in het eerste hoofdstuk.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeM. Adriaanse ; L. van Domburgh ; W. Veling ; T.A.H. Doreleijers
organisatieVU Medisch Centrum, Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
plaatsDuivendrecht
instellingVU Medisch Centrum
pagina's66 p.
publicatievormRapport
trefwoordenpsychische stoornissen ; Marrokaanse jeugd ; statistiek
themaleren omgaan met een beperking
publicatiepsychische_problemen_Marokkaans_Nederlandse_kinderen.pdf
datum invoer20-12-2011