Programma 'Aandacht voor iedereen': Toerusting van Wmo raden en regionale en lokale belangenbehartigers en Signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief In het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verb

samenvatting

Sommige mensen hebben zorg en begeleiding nodig om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en maatschappelijk te participeren. Tot nu toe kreeg men dat uit de AWBZ gefinancierd en op basis van een CIZ-indicatie via de zorgkantoren geleverd. Met ingang van 2013 wordt deze zogeheten extramurale AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf de beleidsverantwoordelijkheid van gemeenten. Het transitiebureau van VWS/VNG heeft de landelijke cliënten- en patiëntenorganisaties verzocht om een goed en zo breed mogelijk gedragen programma te ontwikkelen voor de toerusting van Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers in het kader van de decentralisatie van de extramurale begeleiding. In het voorliggende plan van aanpak worden de contouren van dit programma geschetst. Vervolgens wordt de opzet en inrichting van de programmaorganisatie toegelicht. Tenslotte wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de programmalijnen en deelprogramma’s die voor de uitvoering nodig zijn.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeTransitiebureau van VWS/VNG
organisatieTransitiebureau van VWS/VNG
plaatsDen Haag
instellingTransitiebureau van VWS/VNG
publicatievormProgramma
trefwoordenextramurale begeleiding ; kortdurendend verblijf ; beleid ; gemeenten ; WMO ; programma
themaleren omgaan met een beperking
publicatieaandacht_voor_iedereen.pdf
datum invoer07-03-2012