Professionaliteit, professionalisering en de re-integratiesector: Een systematische review van inzichten

samenvatting

Dit rapport is geschreven met als doel inzichten naar voren te brengen uit de internationale wetenschappelijke literatuur over professionaliteit en professionalisering die van toepassing kunnen zijn op re-integratie medewerkers in het domein Werk en Inkomen. Zij maken deel uit van de groep uitvoerende contactambtenaren, ook wel street-level bureaucrats of "frontlijnwerkers" genoemd, die werkzaam is in de voorhoede van de publieke sector. In het domein Werk en Inkomen speelt een langlopende discussie over de effectiviteit van het beleid, waarbinnen de rol van de medewerkers, vakmanschap en professionaliteit steeds vaker aan de orde komen. Het is echter wel zaak dat termen als "professional" en "professionaliteit" voor degenen die het "echte werk" doen betekenis hebben, anders dreigen ze een lege huls te worden. Het Ministerie van SZW vroeg de School voor Politiek en Bestuur tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkelingen wetenschappelijke inzichten te verzamelen met betrekking tot drie vragen, te weten: (1) wat men kan verstaan onder professioneel handelen, (2) welke aspecten van professionaliteit worden onderscheiden, en (3) onder welke condities professionaliteit en professionalisering tot bloei komen.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeG.J.M. Van den Brink ; M. Jansen ; S. Soeparman Mpim ; M. van Hulst ; N. M. Van Gestel
organisatieUniversiteit van Tilburg, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
plaatsTilburg
instellingUniversiteit van Tilburg, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
pagina's99 p.
publicatievormRapport
trefwoordenreintegratie ; professionalisering
themaarbeidstoeleiding

intermediairs

publicatieprofessionalisering_reintegratie_2011.pdf
datum invoer05-04-2011