Procesanalyse re-integratie: Reconstructie van re-integratiedienstverlening

samenvatting

Gemeenten en UWV staan de komende jaren voor een ongekende bezuinigingsopdracht en een omvangrijke herziening van dienstverleningsprocessen (re-design UWV, Wet Werken naar Vermogen). Dit vraagt om fundamentele beleidsmatige keuzes ten aanzien van de inzet van dienstverlening (welke groepen, welke instrumenten, welke vormen van dienstverlening). Maar er is ook nog winst te halen in de inrichting van het proces van re-integratie. Dit rapport biedt goede aanknopingspunten om de effectiviteit daarvan te versterken. Hoewel de beschrijving gebaseerd is op een beperkt aantal organisaties, kunnen de uitkomsten wel herkenbaar zijn voor veel andere gemeenten, UWV-vestigingen en re-integratiebedrijven. Het onderzoek brengt duidelijk een aantal kwetsbare elementen in de uitvoering in beeld. Die vormen belangrijke aandachtspunten voor de hervorming van dienstverleningsprocessen die de komende jaren gestalte moet krijgen.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeK. Zandvliet ; J. Gravesteijn ; O. Tanis ; M. Collewet ; Niek de Jong
organisatieSEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's101 p.
publicatievormRapport
trefwoordenre-integratieproces ; analyse ; aanbevelingen ; procesanalyse
themaarbeidstoeleiding
publicatieprocesanalyse_reintegratie.pdf
datum invoer03-11-2011