Probleemanalyse niet-participatie jongeren: Een overzicht uit de literatuur

samenvatting

De doelstelling van het onderzoek is het maken van een (gedeelde) probleemanalyse van de participatie en niet-participatie van jongeren op de arbeidsmarkt, die tevens inzicht geeft in de oorzaken van niet-participatie. In het onderzoek worden daartoe de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoe groot is de groep niet-duurzaam participerende jongeren?; Welke karakteristieken bezitten zij?; Welke belemmeringen ondervinden ze bij het betreden van de arbeidsmarkt?; Op welke momenten vallen ze uit? Jongeren worden in dit onderzoek gedefinieerd als de totale populatie jongeren van 15 tot 25 jaar. Traditionele risicofactoren (achtergrondkenmerken jongeren) bieden weinig beleidsmatige aanknopingspunten en geven geen verklaring waarom de ene jongere uitvalt, terwijl een vriend in vergelijkbare situatie aan het werk gaat. Binnen de groep jongeren met problemen zij er drie soorten "risicogroepen": Niet-kunners - zijn niet in staat tot participatie; Gehinderden - hebben wel de capaciteiten om te participeren, maar worden hierbij belemmerd; Niet-willers - zijn om onduidelijke redenen niet naar school of aan het werk.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeJohan Bokdam ; Suzanne de Visser ; Suzanne Bouma ; Mirjam Engelen
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's67 p.
publicatievormRapport
trefwoordenparticipatie ; jongeren ; probleemanalyse
themawerk en handicap

arbeidstoeleiding

publicatieanalyse_participatie_jongeren.pdf
datum invoer07-10-2010