Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen: Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs

samenvatting

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een reeks secundaire analyses op bestaande onderzoeksdata met als doel een stand van zaken te geven rond de situatie van zorgleerlingen in het primair onderwijs in Nederland. Achtergrond daarvan is de behoefte bij het beleid om, bij de invoering van Passend onderwijs, een vorm van nulmeting te hebben waartegen de eventuele effecten van Passend onderwijs kunnen worden afgezet In dit rapport ligt het accent op het ontwikkelen van prestaties, sociaal-emotionele kenmerken en loopbanen van zorgleerlingen op landlijke niveau, gevolgd in de tijd; hiermee wordt in kaart gebracht of er met de jaren (en dus met voortschrijdende ontwikkeling van Passend onderwijs) veranderingen optreden in de onderwijsposities van deze lleerlingen. Daarnaast wordt nagegegaan welke verschillen optreden tussen samenwerkingsverbanden (SWV's) in vormgeving van Passend onderwijs; vastgesteld wordt of deze verschillen samengaan met verschillen in prestaties, schoolwelbevinden en loopbanen van zorgleerlingen.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeJaap Roeleveld ; Ed Smeets ; Guuske Ledoux ; Menno Wester ; Pjotr Koopman
organisatieKohnstamm Instituut UVA
plaatsAmsterdam
instellingKohnstamm Instituut UVA
pagina's243 p.
trefwoordenzorgleerlingen ; primair onderwijs ; prestaties ; loopbanen ; statistiek
themaonderwijs
publicatieprestaties_loopbanen_zorgleerlingen.pdf
datum invoer13-06-2013