Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid: Stand van zaken en ontwikkelingen in de periode 1994-2007

samenvatting

Het onderzoek dat in deze brochure centraal staat kent twee hoofdvragen: 1. Hoe hebben schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen uit achterstandsgroepen (doelgroepleerlingen)zi zich ontwikkeld in de periode 1994-2007, ten opzichte van leerlingen die niet tot een achterstandsgroep behoren? 2. Is er sprake van cognitief talent bij leerlingen uit achterstandsgroepen dat nog onvoldoende benut wordt? De achtergrond voor de eerste vraag is het beleid dat de overheid voert ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Een van de doelen van het onderzoek is om zichtbaar te maken of er sprake is van vermindering van achterstand en of gestelde beleidsdoelen worden gehaald. De tweede vraag heeft betrekking op de kern van het vraagstuk van onderwijsachterstandenbestrijding. De onderliggende aanname daarvan is immers dat het onderwijs er bij bepaalde groepen kinderen 'niet uithaalt wat er in zit' en dat er bij hen dus nog verbetering van prestaties mogelijk is.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeG. Ledoux ; J. Roeleveld ; G. Driessen ; J. Cuppen ; J . M eijer
organisatieKohnstamm Instituut ; ITS
plaatsAmsterdam ; Nijmegen
instellingKohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam
pagina's25 p.
publicatievormBrochure
trefwoordenonderwijs ; onderwijsachterstanden ; beleid ; effectiviteit
themaonderwijs
publicatieprestatie_leerlingen_onderwijsachterstandenbeleid.pdf
datum invoer20-06-2011