Petitie Passend Onderwijs: De mening van ouders en hun ouderorganisaties over het wetsvoorstel en het referentiekader passend onderwijs; Aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 7 februari 2012

samenvatting

De ouderorganisaties in het bijzonder onderwijs: Ouders en Coo (protestants christelijk en oecumenisch), LOBO (algemeen bijzonder) en NKO (katholiek) hebben samen een onderzoek uitgevoerd onder hun achterban over het wetsvoorstel passend onderwijs. De drie organisaties heben in de afgelopen jaren vaker met de achterban gesproken over passend onderwijs. Zowel met ouders die hier via hun kind direct bij betrokken zijn als met ouders die geïnteresseerd de ontwikkelingen volgen. De organisaties zijn gesprekspartner geweest bij het ministerie bij de totstandkoming van het wetsvoorstel. Het onderzoek is via internet gehouden in de maanden december (2011) en januari (2012). Via sociale media, websites en de 'digitale achterban' van de drie organisaties zijn ouders en onderwijsprofessionals benaderd. Zij zijn gevraagd commentaar te leveren op de concrete wetsteksten. 97respondenten keken naar de wetsteksten en het referentiekader. Een meer toegankelijke vragenlijst werd online beantwoord door ouders. In totaa reageerden 374 ouders op de vragenlijst. Ontvangen is een rijkdom aan informatie over de houding van ouders ten opzichte van de plannen (wet en referentiekader), over de zaken die zij positief vinden en waar zij zich, soms stevig, zorgen over maken. Ook geven de vele antwoorden op de open vragen een inkijkje in de huidige gang van zaken. In totaal hebben 471 mensen ons geholpen bij de meningsvorming over de wet. Als bijlage treft u de volledige vragenlijsten met antwoorden aan.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeOuders en Coo ; LOBO ; NKO
organisatieOuders en Coo ; LOBO ; NKO
plaatsDen Haag
instellingLOBO
pagina's296 p.
publicatievormPetitie
trefwoordenpassend onderwijs ; beleid ; ouderorganisaties ; petitie
themaonderwijs
publicatiepetitie_ouderorganisaties_passend_onderwijs.pdf
datum invoer13-02-2012