Perspectief voor jeugd en gezin

samenvatting

Het kabinet geeft in de visie oplossingen voor de hardnekkige knelpunten die naar voren kwamen in de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg. Het volgende kabinet en de nieuwe Tweede Kamer kunnen deze gebruiken om besluiten te nemen. In de kabinetsvisie komt de bestuurlijke verantwoordelijkheid op termijn bij gemeenten te liggen. Zij kunnen hulp en zorg aan ouders en jongeren in de buurt organiseren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt de spil van alle hulp en zorg voor de jeugd. Dit centrum geeft antwoord op opvoedvragen en geeft lichte hulp. Dit moet de eigen kracht van de gezinnen versterken. Voor zwaardere zorg schakelt het centrum specialisten in. Jongeren en gezinnen moeten nu ook voor lichtere vormen van zorg wachten op een indicatie van bureau jeugdzorg. Daar komt een einde aan. Wat jongeren nodig hebben, kan in korte tijd veranderen. Hulpverleners moeten dan direct kunnen beginnen. De kwaliteit en de professionaliteit in de jeugdzorg kan worden verbeterd met bijvoorbeeld meer onderzoek, betere opleiding en bijscholing en een accreditatiesysteem voor zorgaanbieders. Ook komen er maatregelen om de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg beter te laten samenwerken.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeKabinet
organisatieJeug en Gezin
plaatsDen Haag
instellingJeugd en Gezin
pagina's52 p.
publicatievormkabinetsvisie
trefwoordenjeugdzorg ; beleid
themajeugdzorg
publicatieperspectief_jeugd_gezin.pdf
datum invoer13-04-2010