= Perspectief op gezondheid 20/20
Advies =

samenvatting

De zorg staat voor grote uitdagingen: een steeds grotere en veranderende vraag naar zorg, grenzen van het medisch kunnen die steeds verder opschuiven terwijl beschikbare middelen en menskracht volstrekt tekort schieten. Het huidige zorgaanbod kan deze uitdaging niet aan; wordt daar niet op gestuurd of geprikkeld. Dit advies poogt de uitdaging om te zetten in een perspectief: kwaliteit van zorg gedefinieerd als bijdrage aan gezondheid en participatie; alle actoren daar naar handelend. Een heldere en eerlijke transactie. De burger die zorg ontvangt naar verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid teruggeeft. De aanbieder die een groeiende markt mag bedienen en daar kwaliteit en doelmatigheid tegenover stelt. De overheid die solidariteit en koopkrachtige vraag borgt en eisen aan maatschappelijk rendement formuleert. Een verzekeraar die vanuit publiek belang handelt als makelaar en coach van zowel vrager als aanbieder. Dit perspectief realiseren betekent een volle agenda. Voor zeker twee kbinetsperioden. Randvoorwaarden creëren; daarna de voortgang bewaken en bijsturen. Randvoorwaarden voor de burger/patiënt, voor de zorgprofessional, voor het stelsel en voor het sturingsmodel, alles gericht op kwaliteit in termen van resultaat. Maar allereerst de samenwerking organiseren. Zonder samenwerking met de sector, vragers en aanbieders, krijgt het kabinet de noodzakelijke herstructurering niet voor elkaar. Een Stichting van de Zorg kan wellicht een platform bieden om het gesprek aan te gaan.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeRaad voor de Volksgezondheid en Zorg
organisatieRaad voor de Volksgezondheid en Zorg
plaatsDen Haag
instellingRaad voor de Volksgezondheid en Zorg
pagina's64 p.
publicatievormAdvies
trefwoordengezondheidszorg ; beleid ; advies
themawet- en regelgeving
publicatieperspectief_gezondheid_2020.pdf
datum invoer22-09-2010