Persoonsvolgende bekostiging Drenthe: Eindrapportage periode 1 januari 2009-31 december 2010

samenvatting

Cliënten moeten zelf keuzes kunnen maken over de manier waarop zij de zorg georganiseerd willen zien. Dat betekent dat zij zelf moeten kunnen kiezen voor het best passende zorgarrangement bij een zorgverlener of woonvorm. Zorgverleners moeten de ruimte hebben (en de stimulansen krijgen) om in te kunnen spelen op de keuzevrijheid. De staatssecretaris meende dat ook een persoonsvolgend bekostigingssysteem (voor zorg in natura) hieraan een bijdrage kan leveren. In de provincie Drenthe is een experiment gestart om binnen de bestaande regelgeving en mogelijkheden om ervaringen op te doen met persoonsbekostiging en mogelijkheden voor cliënten met een indicatie voor een Zorgzwaartepakket VG. In deze eindrapportage worden de ervaringen beschreven die met de nieuwe werkwijze zijn opgedaan in de periode 1 september 2009 – 31 december 2010. Vervolgens vindt u conclusies die de Stuurgroep heeft getrokken en een schets van een werkwijze die er mogelijk toe leidt dat cliënten zelf keuzes kunnen maken over de manier waarop zij de zorg georganiseerd willen zien.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeStuurgroep Persoonsvolgende bekostiging Drenthe ; projectleider Niek Zwinkels
organisatieStuurgroep Persoonsvolgende bekostiging Drenthe
plaatsUtrecht
instellingVGN
pagina's33 p.
publicatievormRapport
themaleren omgaan met een beperking
publicatieeindrapport_persoonsvolgende_bekostiging.pdf
datum invoer03-05-2011