Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment

samenvatting

Door cliënten- en consumentenorganisaties is altijd het grote belang van het pgb onderstreept. Eigen regie, empowerment, verbetering van de kwaliteit van bestaan en vernieuwing van de zorg zijn als belangrijkste argumenten vóór het pgb opgevoerd. Op deze argumenten richt dit klalitatieve onderzoek zich. De vraagstelling van dit onderzoek is: · Hoe leidt het pgb tot grotere zelfregie en empowerment van mensen die leven met een langdurige ziekte of beperking en welke factoren bevorderen of belemmeren deze eigen regie? · Welke nieuwe zorgvormen, participatievormen en cliënt-hulpverlener-mantelzorg relaties ontstaan daarbij?
Er zijn 61 casussen onderzocht met een diversiteit aan budgethouders: mensen met lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke beperkingen/aandoeningen of een combinatie daarvan. Budgethouders van verschillende leeftijden, met diverse culturele achtergronden en in alle delen
van het land. Met deze mensen zijn diepte intervieuws gehouden, De analyse geschiedde volgens de aanwijzingen van gefundeerde theorie en narratieve analyse en begon vanaf het eerste intervieuw. Verder zijn er drie workshops uitgevoerd . De workshops waren bedoeld voor validering, verdieping en generalisering van inzichten. Dit eindrapport bevat de verslaglegging van het onderzoek zoals die is goedgekeurd door zowel de stuurgroep als de wetenschappelijke begeleidingscommissie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeHarrie van Haaster ; Mark Janssen ; Agnes van Wijnen
organisatieIGPB ; AdSearch ; Visie in Uitvoering
plaatsAmsterdam ; Eexterveen
instellingIGPB ; AdSearch ; Visie in Uitvoering
pagina's118 p.
publicatievormRapport
trefwoordenpgb ; eigen regie ; empowerment ; kwaliteit van leven ; zorgondersteuning ; mantelzorg
themaleren omgaan met een beperking
publicatieeindrapport_pgb.pdf
datum invoer11-07-2012