Past het onderwijs?: Inventarisatie van ervaringen van jongeren met een beperking in het basis- en voortgezet onderwijs

samenvatting

De invoering van Passend Onderwijs is een proces dat 'van onderop' wordt ingevoerd. Er zijn diverse veldinitiatieven en experimenten gestart om vanuit praktijkervaring nieuwe wetgeving te ontwikkelen. De Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) is ingesteld om deze experimenten en veldinitiatieven te evalueren en de staatssecretaris van OCW over de vormgeving van passend onderwijs te adviseren. In het kader van deze taak is het voor ECPO van belang om inzicht te krijgen in de ervaringen van jongeren met een beperking met onderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt. Passend onderwijs kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. CrossOver heeft via diverse kanalen contact met jongeren met een beperking. Op verzoek van ECPO heeft CrossOver daarom via deze kanalen een kleinschalige inventarisatie gemaakt van de ervaringen van jongeren met het volgen en afronden van onderwijs en de overgang van school naar werk.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeMijnie van der Stoel ; Neeltje Huvenaars ; Brigitte van Lierop
organisatieKennis- en Innovatiecentrum CrossOver
plaatsNieuwegein
instellingKennis- en Innovatiecentrum CrossOver
pagina's23 p.
publicatievormInventarisatie
trefwoordenonderwijs ; gehandicapten ; ervaringsverhalen ; arbeidsmarkttoeleiding
themaOnderwijs

Arbeidstoeleiding

publicatiepast_het_onderwijs.pdf
datum invoer28-10-2010