Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

samenvatting

De onderwijsraad geeft in dit advies overwegingen bij het concept-wetsvoorstel passend onderwijs, waarbij een herziening van het stelsel van speciale onderwijszorg beoogd wordt. 

De raad onderschrijft de doelen van het concept-wetsvoorstel: het vereenvoudigen van het stelsel van speciale onderwijszorg; het scheppen van een heldere verantwoordelijkheidsdeling; het aanleggen van een bekostigingsmodel met ruimte voor maatwerk; het verhogen van de kwaliteit van de speciale onderwijszorg; het beter toerusten van leerkrachten/docenten en schoolleiders; en het verbeteren van de samenwerking tussen instellingen voor onderwijs en jeugdzorg. 

De raad signaleert echter problemen ten aanzien van het beoogde tijdpad, de omvang van de beleidsoperatie, de fasering binnen het beleidstraject en de uitwerking van (onderdelen van) de maatregelen in de praktijk. Daarnaast doet de raad 12 aanbevelingen. 

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeOnderwijsraad
organisatieOnderwijsraad
plaatsDen Haag
instellingOnderwijsraad
pagina's65 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenpassend onderwijs ; advies ; implementatie ; ondersteuningsbehoefte ; gemeenten
themaonderwijs
publicatiepassend_onderwijs_ondersteuningsbehoefte.pdf
datum invoer23-09-2011