Passend onderwijs voor iedereen: De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO

samenvatting

Met de aangekondigde komst van passend onderwijs in 2012 wordt de bekostiging van de zorg ingrijpend gewijzigd. Daarom is het zinvol de huidige regelingen op een rij te hebben. Dan is immers beter na te gaan wat de veranderingen zijn en wat de gevolgen inhouden. Bovendien wordt de bekostiging van de zorg voor een belangrijk deel gebaseerd op de principes die gelden voor de huidige zorgbekostiging WSNS. Goede kennis van zaken is dus nodig voor een goed begrip van de systematiek zoals die ook voor passend onderwijs gaat gelden. De huidige regelingen voor de bekostiging van de zorg zoals die momenteel voor de samenwerkingsverbanden WSNS (inclusief de SBO) en voor de samenwerkingsverbanden VO (incl. LWOO en PRO) geldt, wordt wel aangeduid als de 'lichte' zorg, terwijl die van de rugzakken en het (voortgezet) speciaal onderwijs wel met 'zware' zorg wordt aangeduid. Daarna wordt beknopt en in hoofdlijnen uiteen gezet hoe de bekostiging van de Hierna zetten we beknopt en in hoofdlijnen uiteen hoe de bekostiging van de 'lichte' zorg is geregeld in het PO en VO. Vervolges wordt gekeken naar de systematiek van de huidige bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs, gevolgd door die van de leerlinggebonden financiering (LGF). Aandacht wordt ook nog besteed aan de zorg in het MBO.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeBé Keizer
organisatiePO-Raad
plaatsUtrecht
instellingPO-Raad
pagina's26 p.
publicatievormRapport
trefwoordenpassend onderwijs ; voorzieningen
themaonderwijs
publicatieregeling_onderwijs_2011.pdf
datum invoer11-02-2011