Passend onderwijs - passend beleid: Drie visies op beleidsvorming rondom passend onderwijs

samenvatting

Deze bundel bevat drie essays over de beleidsvorming rondom Passend onderwijs. Hoewel de beleidsvormiong rondom Passend onderwijs strikt genomen nog geen lange geschiedenis kent, is het - ongeveer vijf jaar na de start - toch interessant eens na te gaan onder welk gesternte dit proces is begonnen en hoe het daarna is verlopen. Het gaat daarbij vooral om de reconstructie van uitgangspunten en de sturing van het proces. Deze wens tot reconstructie vloeit niet voort uit een soort intellectuele nieuwsgierigheid, maar is vooral gericht op het verzamelen van bouwstenen voor toekomstig beleid. Juist nu, op het moment dat het beleid een nieuwe fase ingaat, is het van belang de balans van het tot nu toe gevoerde beleid op te maken om te zien of daar implicaties voor de toekomst aan verbonden kunnen worden.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeVictor Bekkers ; Mirko Noordegraaf ; Sietske Waslander ; Bas de Wit MSc.
organisatieECPO
plaatsDen Haag
instellingECPO
pagina's108 p.
publicatievormBundel
trefwoordenpassend onderwijs ; beleid
themaonderwijs
publicatiepassend_onderwijs_passend_beleid.pdf
datum invoer29-08-2011